Novi oglasi za posao

 1. Auto Lakirer - Auto Centar Miskovic

  Lokacija: Beograd

  Rok konkursa: 12. decembar 2016.

 2. Poslovi arhive i arhivskog depoa - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 3. Vozac - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 4. Poslovi decije zastite - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 5. Racunovodstveni poslovi - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 6. Imovinsko pravni poslovi - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 7. Poslovi putno saobracajnog inspektora - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 8. Poslovi interne revizije - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 9. Poslovi budzeta - OPSTINA ZAGUBICA

  Lokacija: Despotovac

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

 10. Menadzer direktne prodaje - WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O

  Lokacija: Beograd

  Rok konkursa: 27. oktobar 2016.

Yomo